Monique SERONVALLE, Notaris te Genk

 

Monique SERONVALLE

Notaris te Genk

 

NOTARIS MONIQUE SERONVALLE

Weg naar As 109
3600 Genk
Tel. (089) 61.19.61
Fax. (089) 51.55.01

BV
BTW BE 0899699150
RPR Antwerpen afdeling Tongeren
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

Waarom blokkeert de bank alle rekeningen bij een overlijden?

8 augustus 2022

Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Bij een overlijden zijn de erfgenamen - partner of kinderen - verplicht om de bank te verwittigen. De bank zal dan alle bankrekeningen en bankkaarten van de overledene én de langstlevende partner blokkeren en de kluizen verzegelen. Waarom doet de bank dit? En wat zijn de praktische gevolgen? Ontdek onze videotip!

Bron: Fednot

Kan ik mijn vermogen onbeperkt wegschenken aan mijn beste vriend/vriendin of aan een goed doel?

5 augustus 2022

Soms wel, maar meestal niet. Alles hangt af van de vraag of je 'reservataire' (lees beschermde) erfgenamen hebt. Er zijn namelijk bepaalde erfgenamen die steeds een voorbehouden erfdeel of een reserve hebben ten opzichte van de schenker. In eerste instantie zijn dat de kinderen en de overlevende echtgenoot.

Kinderen hebben steeds recht op een deel van de nalatenschap: op de helft als énig kind; 1/4de als er twee kinderen zijn, 1/6de als er drie kinderen zijn. Als algemene regel geldt dat iedereen vrij over de helft van zijn vermogen kan beschikken. De andere helft staat 'geparkeerd' voor de reservataire erfgenamen.
Ook de echtgenoot is een beschermde persoon: die heeft steeds recht op de helft van het vermogen in vruchtgebruik, en minimaal heeft de echtgenoot steeds recht op het vruchtgebruik op de gezinswoning en de erin aanwezige huisraad.

De ouders hebben geen beschermd erfdeel. Als je geen kinderen hebt, maar je ouders nog leven, dan moet je er wel mee rekening houden dat zij elk recht hebben op één/vierde deel van je vermogen. Dat is hun wettelijk erfrecht, maar je kan ze perfect 'onterven' door een testament op te stellen of meer te schenken of na te laten aan andere erfgenamen of personen.

Mensen die geen kinderen hebben of geen langstlevende huwelijkspartner kunnen wel onbeperkt schenken.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Wat is de gratis verzekering 'accidenteel overlijden?'

1 augustus 2022

Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Het zal je maar overkomen: overlijden in de periode tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de ondertekening van de notariële akte. De erfgenamen zijn dan verplicht om het aangekocht goed over te nemen. Zij kunnen proberen de verkoopovereenkomst minnelijk te ontbinden, maar de verkoper kan dit weigeren… Brute pech? Niet als de koper de verkoopovereenkomst ondertekende bij de notaris. Ontdek onze videotip!

Bron: Fednot

 

Tot uw dienst

Tot uw dienst

 

Immo

Uit de hand verkoop € 595.000

Grond
Kuilenbroekstraat 12
3600 Genk

 
 

NOTARIS MONIQUE SERONVALLE

Weg naar As 109
3600 Genk
Tel. (089) 61.19.61
Fax. (089) 51.55.01

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 08:30 >  12:30   13:30 > 17:45  
D 08:30 >  12:30   13:30 > 17:30  
W 08:30 >  12:30   13:30 > 17:00  
D 08:30 >  12:30   13:30 > 17:45  
V 08:30 >  12:30   13:30 > 16:00  
Z gesloten  

Verlofperiodes